Panic Attack and 经济危机, 以及鱼的俩种吃法 3/18/2008 13:44
The "panic trick" (Carbonell 2004)
Dr. David Carbonell describes panic attacks and Panic Disorder as a "trick".

Firstly, it tricks the sufferer into believing what they are experiencing is dangerous, for example having a heart attack, fainting, insanity, and/or "doing something crazy", when a panic attack presents no danger.

Secondly, they trick those afflicted into doing anything they believe will help them, which can make the panic attacks worse. These activities would include avoidance behaviors, trying to control panic attacks, fighting panic attacks, superstitions and rituals to avoid panic attacks and excessive self-protection. (Carbonell 2004)
http://en.wikipedia.org/wiki/Panic_attack

看来个人心里疾病的panic attack 和经济危机是人们的思维方式有雷同之处。

不同的是成千上亿的人同时attack后果不可思议阿。
不过了,买块豆腐吃去。
元宝 at 3/18/2008 13:48 快速引用
元宝 :
不过了,买块豆腐吃去。


将进酒

作者: 李白

 
君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。
君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月
天生我材必有用,千金散尽还复来
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯
岑夫子,丹丘生,将进酒,君莫停。
与君歌一曲,请君为我侧耳听。
钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱,径须沽取对君酌。
五花马,千金裘,
呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁

偶也想,千金散尽还复来
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯
可是,偶那天经一道人掐命,说偶要活到94岁。偶就不敢随便散了,也不敢烹羊宰牛了,也不敢瞎乐瞎饮了。

这可如何是好啊?

若有安定见天丸,与尔同销万古愁
wildcrane at 3/18/2008 14:00 快速引用
同学们喜欢吃嫩豆腐还是老豆腐?豆腐干?
开会 at 3/18/2008 19:16 快速引用
开会 :
同学们喜欢吃嫩豆腐还是老豆腐?豆腐干?


都喜欢.

还是说吃豆腐好 - 安全.
wildcrane at 3/18/2008 20:40 快速引用
元宝 :
不过了,买块豆腐吃去。


呵呵,俗话好像是说买块豆腐撞上去。 Laughing
WoJian at 3/18/2008 21:00 快速引用
再这样下去就连豆腐都没得吃了
PHOEBE at 3/18/2008 21:24 快速引用
最近发明了俩种吃鱼法:

(一)

1. 一颗蒜, 一片姜, 垛椒剁碎. 豆腐切成比较大的薄片.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 然后将豆腐平铺锅底. 加垛椒和盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在豆腐上面. 加点盐加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油.

(二)

1. 一颗蒜, 一片姜, 芹菜心切片儿, 木耳洗干净.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 豆chi辣酱和干辣酱, 然后将芹菜木耳放进锅里翻炒一下. 加.盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在芹菜上面. 加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油, 给鱼片撒点儿盐, 调匀出锅.

这样做出来的芹菜保管不喜欢吃芹菜的人都喜欢.

另外, 俩个菜都可以在出锅前再给上面加一层生菜. 目的是为了增加脆的口感, 和多吃点蔬菜.

祝你好运
wildcrane at 3/18/2008 21:29 快速引用
PHOEBE :
再这样下去就连豆腐都没得吃了


没关系, 咱们吃鱼 wink

俩个都是长寿食品.
wildcrane at 3/18/2008 21:48 快速引用
WoJian :
元宝 :
不过了,买块豆腐吃去。


呵呵,俗话好像是说买块豆腐撞上去。 Laughingmushroom :
记忆有点偏差,但是的确是呼兰河传:

晚饭时节,吃了小葱蘸大酱就已经很可口了,若外加上一块豆腐,那真是锦上添花,
一定要多浪费两碗包米大云豆粥的。一吃就吃多了,那是很自然的,豆腐加上点辣椒油,
再拌上点大酱,那是多么可口的东西;用筷子触了一点点豆腐,就能够吃下去半碗饭,
再到豆腐上去触了一下,一碗饭就完了。因为豆腐而多吃两碗饭,并不算吃得多,没有
吃过的人,不能够晓得其中的滋味的。
所以卖豆腐的人来了,男女老幼,全都欢迎。打开门来,笑盈盈的,虽然不说什么,
但是彼此有一种融洽的感情,默默生了起来。
似乎卖豆腐的在说:
“我的豆腐真好!”
似乎买豆腐的回答:
“你的豆腐果然不错。”
买不起豆腐的人对那卖豆腐的,就非常的羡慕,一听了那从街口越招呼越近的声音
就特别地感到诱惑,假若能吃一块豆腐可不错,切上一点青辣椒,拌上一点小葱子。
但是天天这样想,天天就没有买成,卖豆腐的一来,就把这等人白白地引诱一场。
于是那被诱惑的人,仍然逗不起决心,就多吃几口辣椒,辣得满头是汗。他想假若一个
人开了一个豆腐房可不错,那就可以自由随便地吃豆腐了。
果然,他的儿子长到五岁的时候,问他:
“你长大了干什么?”
五岁的孩子说:
“开豆腐房。”
这显然要继承他父亲未遂的志愿。
关于豆腐这美妙的一盘菜的爱好,竟还有甚于此的,竟有想要倾家荡产的。传说上,
有这样的一个家长,他下了决心,他说:
“不过了,买一块豆腐吃去!”
元宝 at 3/18/2008 22:00 快速引用
wildcrane :
开会 :
同学们喜欢吃嫩豆腐还是老豆腐?豆腐干?


都喜欢.

还是说吃豆腐好 - 安全.


咽一口口水,都喜欢。
元宝 at 3/18/2008 22:00 快速引用
花椒油是好东西 tongue support
sommer33 at 3/18/2008 22:24 快速引用
元宝 :
WoJian :
元宝 :
不过了,买块豆腐吃去。


呵呵,俗话好像是说买块豆腐撞上去。 Laughingmushroom :
记忆有点偏差,但是的确是呼兰河传:

晚饭时节,吃了小葱蘸大酱就已经很可口了,若外加上一块豆腐,那真是锦上添花,
一定要多浪费两碗包米大云豆粥的。一吃就吃多了,那是很自然的,豆腐加上点辣椒油,
再拌上点大酱,那是多么可口的东西;用筷子触了一点点豆腐,就能够吃下去半碗饭,
再到豆腐上去触了一下,一碗饭就完了。因为豆腐而多吃两碗饭,并不算吃得多,没有
吃过的人,不能够晓得其中的滋味的。
所以卖豆腐的人来了,男女老幼,全都欢迎。打开门来,笑盈盈的,虽然不说什么,
但是彼此有一种融洽的感情,默默生了起来。
似乎卖豆腐的在说:
“我的豆腐真好!”
似乎买豆腐的回答:
“你的豆腐果然不错。”
买不起豆腐的人对那卖豆腐的,就非常的羡慕,一听了那从街口越招呼越近的声音
就特别地感到诱惑,假若能吃一块豆腐可不错,切上一点青辣椒,拌上一点小葱子。
但是天天这样想,天天就没有买成,卖豆腐的一来,就把这等人白白地引诱一场。
于是那被诱惑的人,仍然逗不起决心,就多吃几口辣椒,辣得满头是汗。他想假若一个
人开了一个豆腐房可不错,那就可以自由随便地吃豆腐了。
果然,他的儿子长到五岁的时候,问他:
“你长大了干什么?”
五岁的孩子说:
“开豆腐房。”
这显然要继承他父亲未遂的志愿。
关于豆腐这美妙的一盘菜的爱好,竟还有甚于此的,竟有想要倾家荡产的。传说上,
有这样的一个家长,他下了决心,他说:
[color=red]“不过了,买一块豆腐吃去!”
[color]


感动 感动
偶也不过了, 买块儿豆腐拌大酱吃去.
wildcrane at 3/18/2008 22:25 快速引用


从5 分 15 秒开始看。
从 6 分 55 秒开始看。
Johann at 3/18/2008 22:28 快速引用
Johann :


从5 分 15 秒开始看。
从 6 分 55 秒开始看。


虽然刚吃完, 谗死我了 tongue tongue tongue
受刑一般的感觉.

偶那天做个豆腐包子.
wildcrane at 3/18/2008 22:38 快速引用


六分三十五秒开始。
Johann at 3/18/2008 22:40 快速引用
sommer33 :
花椒油是好东西 tongue support


嗯, 偶也发现了. 只需一俩滴.

我还有核桃油, 还不知做什么好哪(除了凉菜以外).
wildcrane at 3/18/2008 22:43 快速引用
今天游泳去了.

半年没锻炼, 腿更未见好. 今日里决定以毒攻毒.

半年没用号码锁, 编号忘了, 还好上锁前意识到了. 实验了无数种组合也没成功.

恢复游泳这项运动, 特记并自我表扬一下. (自送 rose一朵朵 )
wildcrane at 3/18/2008 22:49 快速引用
Johann :


六分三十五秒开始。


support 以后多贴点这种刺激人的东东.

连偶这样的懒人都想着要试验做美食了.
wildcrane at 3/18/2008 22:54 快速引用
wildcrane :
最近做发明了俩种吃鱼发:

(一)

1. 一颗蒜, 一片姜, 垛椒剁碎. 豆腐切成比较大的薄片.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 然后将豆腐平铺锅底. 加垛椒和盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在豆腐上面. 加点盐加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油.

(二)

1. 一颗蒜, 一片姜, 芹菜心切片儿, 木耳洗干净.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 豆chi辣酱和干辣酱, 然后将芹菜木耳放进锅里翻炒一下. 加.盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在芹菜上面. 加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油, 给鱼片撒点儿盐, 调匀出锅.

这样做出来的芹菜保管不喜欢吃芹菜的人都喜欢.

另外, 俩个菜都可以在出锅前再给上面加一层生菜. 目的是为了增加脆的口感, 和多吃点蔬菜.

祝你好运


support support

第二个听着像老四川的香辣抢锅鱼的改良版。
emory at 3/18/2008 22:55 快速引用
emory :
wildcrane :
最近做发明了俩种吃鱼发:

(一)

1. 一颗蒜, 一片姜, 垛椒剁碎. 豆腐切成比较大的薄片.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 然后将豆腐平铺锅底. 加垛椒和盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在豆腐上面. 加点盐加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油.

(二)

1. 一颗蒜, 一片姜, 芹菜心切片儿, 木耳洗干净.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 豆chi辣酱和干辣酱, 然后将芹菜木耳放进锅里翻炒一下. 加.盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在芹菜上面. 加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油, 给鱼片撒点儿盐, 调匀出锅.

这样做出来的芹菜保管不喜欢吃芹菜的人都喜欢.

另外, 俩个菜都可以在出锅前再给上面加一层生菜. 目的是为了增加脆的口感, 和多吃点蔬菜.

祝你好运


support support

第二个听着像老四川的香辣抢锅鱼的改良版。


真的吗? 偶的这俩个还是未名鱼. 现在有个名了.

大学时代的同学, 有次告诫我: 别先忙着说出名字, 做完了尝尝味儿再起名儿.

从此牢记在心.
wildcrane at 3/18/2008 23:05 快速引用
wildcrane :
emory :
wildcrane :
最近做发明了俩种吃鱼发:

(一)

1. 一颗蒜, 一片姜, 垛椒剁碎. 豆腐切成比较大的薄片.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 然后将豆腐平铺锅底. 加垛椒和盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在豆腐上面. 加点盐加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油.

(二)

1. 一颗蒜, 一片姜, 芹菜心切片儿, 木耳洗干净.
2. 平底锅里放油, 蒜和姜片, 豆chi辣酱和干辣酱, 然后将芹菜木耳放进锅里翻炒一下. 加.盐. 盖上锅盖儿.
3. 将鱼片切块儿 (striper fillet or wild fillet), 放在芹菜上面. 加盖儿, 片刻即好.
出锅时可以滴几滴花椒油, 给鱼片撒点儿盐, 调匀出锅.

这样做出来的芹菜保管不喜欢吃芹菜的人都喜欢.

另外, 俩个菜都可以在出锅前再给上面加一层生菜. 目的是为了增加脆的口感, 和多吃点蔬菜.

祝你好运


support support

第二个听着像老四川的香辣抢锅鱼的改良版。


真的吗? 偶的这俩个还是未名鱼. 现在有个名了.

大学时代的同学, 有次告诫我: 别先忙着说出名字, 做完了尝尝味儿再起名儿.

从此牢记在心.


老四川版没木耳,比较干,你这个听起来没那个干,不过用芹菜做鱼这个idea是一样的,+ 辣, 所以应该比较像。
emory at 3/18/2008 23:13 快速引用
开会 at 3/18/2008 23:15 快速引用
我把号码锁打开了.

21-35-13
wildcrane at 3/19/2008 16:40 快速引用
很意识流的标题
QR at 3/19/2008 17:22 快速引用
wildcrane :
我把号码锁打开了.

21-35-13


怎么开的?我也有一把很久不用就打不开了。
rogerlee at 3/19/2008 17:29 快速引用
rogerlee :
wildcrane :
我把号码锁打开了.

21-35-13


怎么开的?我也有一把很久不用就打不开了。


狂笑 狂笑 狂笑

我没这么大的神力.

首先, 三个数字的显示出来.

然后, 你就组合数字和左右.

如果三个数字是对的, 一定能打开.

你的三个数字如果是38, 9 和22, 我就能给你打开 wink
wildcrane at 3/19/2008 17:34 快速引用
QR :
很意识流的标题


如果标题没限制, 最后就成意识流小说了 wink
wildcrane at 3/19/2008 17:35 快速引用
[Time : 0.022s | 11 Queries | Memory Usage: 951.01 KB]